Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Caleidoz aan haar site besteedt, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie over producten, diensten en dergelijke gepubliceerd is of wordt. Caleidoz sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is ze niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die met behulp van de site is verkregen. Bezoekers mogen de op de site weergegeven informatie niet openbaar maken en/of verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, zonder vooraf verkregen toestemming van Caleidoz.

Kan ik erbij zijn?

De komende maanden zijn in Zevenaar Repair Cafés gepland op:

  • 23 mei: Caleidoz, Steenhuizen 6, Zevenaar, 13.30 - 15.00 uur
  • 13 juni: Caleidoz, Steenhuizen 6, Zevenaar, 13.30 - 15.00 uur
  • 27 juni: Caleidoz, Steenhuizen 6, Zevenaar, 13.30 - 15.00 uur
  • Juli & augustus: Géén repaircafe
  • 12 september: Caleidoz, Steenhuizen 6, Zevenaar, 13.30 - 15.00 uur
  • 26 september: Caleidoz, Steenhuizen 6, Zevenaar, 13.30 - 15.00 uur